Vidar Sandland

Fagdirektør i Eidsiva sikkerhetstjenester

Erfaring

2022 - nå

Fagdirektør Sikkerhetstjenester
- Eidsiva

2022 - nå

Styremedlem
- Norsk Sikkerhetsforening

2015 - nå

Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret
- Klima- og miljødepartementet

2007 - 2022

Seniorrådgiver - NorSIS

1998 - 2007

Sjefsingeniør - Telenor

1990 - 1998

Løytnant - Forsvaret

Utdanning

2004 -2005

Forsvarets ingeniørhøgskole (FIH)

1993

Krigsskolen (KS)

1987 -1990

Hærens tekniske fagskole/elektronikk

Egenskaper

Foredragsholder 90%
Informasjonssikkerhet 80%
Ethical Hacker 70%

Kontakt